Продукти

Платнени компенсатори KLINGER Kempchen

Компенсатори
Компенсаторите се използват при тръбопроводи за поемане на линейни разширения, за високотемпературни приложения като пара и при необходимост от абсорбирането на движения или вибрации. Разнообразието от конструктивни изпълнения и материали позволява използването им в различни условия, тръбопроводи и др.

Изпълнения:
Стандартни платнени компенсатори:

Специални платнени компенсатори:

Работна температура:

Аксесоари:
Ограничители, предпазни гилзи и др.

Каталог:

Каталог на платнени компенсатори Kempchen

Инструкция за монтаж на платнени Kempchen

Въпросник за запитване за платнени компенсатори на Kempchen