Продукти

Klinger Quantum – Ново поколение клингерит

Уникален уплътнителен материал с изключителна еластичност при високи температури. Материал, който не се спича и втвърдява, а остава винаги еластичен и устойчив на хидравлични удари и температурни разширения.
Quantum се доближава до свойствата на графитния уплътнителен материал, като в същото време е значително по-лесно неговото съхранение, транспортиране и изрязване на гарнитури с подръчни инструменти.
Произведен е от висококачествени влакна и пълнители, свързани посредством високо температурно устойчив HNBR еластомер.

Състав и приложение:
Оптимална комбинация от синтетични влакна свързани посредством високо температурно устойчив HNBR еластомер.
Подходящ за употреба при масла, вода, пара, газ, солни разтвори, горива, алкохоли, органични и неорганични киселини, въглеводороди, смазочни и хладилни вещества.

 

Сертификати:
BAM,
DIN-DVGW,
Fire-Safe acc. DIN EN ISO 10497,
TA-Luft (clean air)
Технически данни
Свиваемост ASTM F36 J: 10%
Еластично възтановяванеASTM F 36 А min: 50%
Устойчивост на натиск DIN 52913 ( 50 MPa 16h/300˚C): 30 MPa
намаляване на дебелината при 23˚ С: 10%
намаляване на дебелината при 300˚ С: 14%
Херметичност по DIN 28090-2: <0,02 mg/s.m
Набъбване ASTM F 146 ( Oil IRM 903: 5h/150˚C): 3%
Набъбване ASTM F 146 ( Fuel B: 5h/23˚C): 5%
Плътност: 1,7 g/cm3
Базова дебелина: 2 мм

Не залепващо покритие на уплътнителните материали:
Всички KLINGERsil уплътнителни материали притежават специално незалепващо покритие с ниска атхезивност, която позволява лесно отделяне на готовите гарнитури от мястото на монтажа. При поръчка се изработват и покрития от графит.

KLINGER Expert – Компютърна програма подпомагаща избора на материал, размер на гарнитурите по стандарт и изчисляване на момента на затягане на болтовете. Преведена на български език

Размери на листите:
1000 мм х 1500 мм (по-поръчка)
1500 мм х 2000 мм ( по-поръчка)

0,8 мм, 1 мм, 1,5 mm, 2 мм, 3мм (налични на склад)
Други дебелини (по-поръчка)

Изработка на готови гарнитури:
Фирма ПОЛИМАТ ООД предлага избор на подходящия материал в зависимост от параметрите на работната среда и изработка на готови гарнитури по спецификация на клиента.

Каталог – KLINGER Quantum