Продукти

Пневматични иелектрически актуатори – IA Motion – InterApp

Пневматични задвижки – IA motion – InterApp –  тип “rack and pinion”

IA…D двойнодействаща
IA…S еднодействаща

 • Номинален въртящ момент 15 ÷ 10007 Nm (при двойно действаща с кип въздух с налягане 6 бара)
 • Захранване с кип въздух 3 ÷ 8 bar (IA1000D 3 ÷ 7 bar)
 • Захранващ флуид филтриран кип въздух или неутрален газ
 • Работна температура -40°C ÷ 80°C
 • Присъединяване към арматура съгл. EN ISO 5211,
  Присъединяване на аксесоари към актуатора (соленоиден клапан и др.) съгл. VDI/VDE 3845 (NAMUR)
 • Поддръжка на смазване: Фабрично смазано за целия цикъл на живот на задвижващия механизъм при нормални работни условия
 • Степен на защита съгл. ATEX – Стандартна степен на защита IP67 съгл. ATEX 94/9/EC

продуктов фиш IA montion

 

Пневматични задвижки – AQP – InterApp –  тип “rack and pinion”

AQP…D двойнодействаща
AQP…S еднодействаща

 • Номинален въртящ момент 15 ÷ 10007 Nm (при двойно действаща с кип въздух с налягане 6 бара)
 • Захранване с кип въздух 3 ÷ 8 bar (IA1000D 3 ÷ 7 bar)
 • Захранващ флуид филтриран кип въздух или неутрален газ
 • Работна температура -40°C ÷ 80°C
 • Присъединяване към арматура съгл. EN ISO 5211,
  Присъединяване на аксесоари към актуатора (соленоиден клапан и др.) съгл. VDI/VDE 3845 (NAMUR)
 • Поддръжка на смазване: Фабрично смазано за целия цикъл на живот на задвижващия механизъм при нормални работни условия
 • Степен на защита съгл. ATEX – Стандартна степен на защита IP67 съгл. ATEX 94/9/EC

продуктов фиш AQP montion

 

Електрически задвижки – ER – InterApp

 • Модел ER InterApp  актуатори
 • Въртящ момент – Md = 10-20-35-60-100 Nm
 • Крайни изключватели – 4 adjustable limit switches 5A (2x int. + 2x ext.)
 • Устойчивост на топлина – ER 10 + 20 7 W, ER 35 + 100 10 W controlled
 • Duty rating ED = 50%
 • Степен на защита – IP66
 • Температурн диапазон от -10ºC до +55ºC (Fail Safe: -10ºC ÷ 40ºC)
 • Защита на задвижката – Електронен ограничител на въртящия момент и реле за обратна връзка при повреда

продуктов фиш ER InterApp

Инструкции за монтаж:

 • За пневматични актуатори InterApp – тук

Моля, отправете запитване на нашия имейл office@polymat-bg.com