Продукти

Триделни сферични кранове – KLINGER KHA 2022

Описание

Пропускането (leakage) на флуид представлява основен проблем на всяка инсталация и на всеки завод производител. Неблагоприятни последствия могат да бъдат негативно влияние  върху околната среда, както и принудителното спиране, което от своя страна води до финансови загуби. Наложително е уплътняващата система на арматурата да бъде надеждна и да изпълнява качествено функцията си на уплътняване. С KLINGER Ballostar® KHA това е възможно по много начини. Уникалната уплътнителна система на сферичния кран ще ви помогне да забравите за всякакви проблеми и да изпълнявате процесите си безаварийно.

 

Предимства на конструкцията на уплътнителните елементи на KLINGER KHA 

Уникалната уплътнителна система на сферичните кранове от серията триделни сферични кранове KHA предлага иновативни предимства, които увеличават експлоатационния живот, готовността за работа, надеждната функция, оперативните разходи, разходите за поддръжка и херметичността. Независимо коя версия на уплътнителния елемент се използва в сферичния кран KHA, са налични предимства, които са общи за всички версии:

Без пружинна уплътнителна система – предварително напрегната диафрагма;
– Многокомпонентният дизайн на уплътнителния елемент (Robust design) – без релаксация;
– Еластичен дизайн – автоматично почистване на седлото;
– Висока устойчивост при екстремни температури;
– Динамична двупосочна самоуплътнителна камера (система).

 

Без пружинна уплътнителна система – предварително напрегната диафрагма
Иновативната уплътнителна система на KLINGER съставена от предварително напрегнати диафрагмени пружинни елементи (A) осигуряват постоянен контакт на седалото със сферата. Работният флуид (независимо дали има примеси в него) може да циркулира и зад диафрагмени пружинни елементи. Няма зона на задържане (уплътнителната система е нечувствителна към примеси). Опорният пръстен (B) предпазва уплътнителния елемент от възможни механични деформации (не е необходим опорен пръстен, когато се използва дизайн на уплътнителnия елемент от една част). Допълнителното уплътнение KLINGERSIL C-4430 (C) на корпуса осигурява повишена плътност към атмосферата.

Предварително напрегната диафрагма
Зоната на абсорбиране на средното налягане не е ограничена до зоната на сферата, а обхваща целия уплътнителен елемент. В случай на увеличаване на диференциалното налягане се увеличават и допълнителните сили – предварително напрегнатата диафрагма (D), която притиска сферата, впоследствие се освобождават и експлоатационният живот се увеличава допълнително, и също така замърсяванията се почистват от уплътнението при въртенето на сферата.

 

Многокомпонентният дизайн на уплътнителния елемент – без релаксация
Многокомпонентният дизайн на уплътнителния елемент съчетава еластични и устойчиви свойства. Уплътнителният пръстен е камерен и от 3 страни защитен. За по-висока механична устойчивост, висока стабилност и предотвратяване на пластична деформация на диафрагмения елемент се използва допълнителен опорен пръстен (не е необходим опорен пръстен, когато се използва конструкция на уплътнителния елемент от една част). Тази структура е подходяща за резки промени в налягането и / или температурата без отпускане и запазване на перфектни уплътнителни характеристики.

 

Еластичен дизайн – автоматично почистване на седлото
Поради еластичните натоварвания на уплътнителните елементи и позицията на уплътнителния пръстен притискащи сферата, при въртене на сферата системата автоматично почиства попадналите частици и примеси, които са попаднали във флуида, които от своя страна могат да доведат до нараняване на повърхността на сферата. Налягането на флуида, което се упражнява върху  уплътнителния елемент (A), а ако налягането в кухината (мъртвата зона) е по-високо от силата на уплътнителния елемент (В), ще бъде повдигнат от сферата и ще се освободи налягането от мъртвата зона в тръбопровода. След това уплътнителният елемент ще се върне в първоначалното си положение. Този ефект е възможен само с еластичния дизайн на тези уплътнителни елементи.

 

Висока устойчивост при екстремни температури
Всички уплътнителни елементи изработени с материал KFC на уплътнителния пръстен (= 75% PTFE и 25% графит) в стандартна или пожаробезопасна версия (Fire Safe) са устойчиви до 300°C работна температура на флуида (за сравнение: PTFE уплътнителни елементи са до 200°C и уплътнителни елементи от VITON до 150°C).
Специалният монолитен метален уплътнителен елемент може да се използва до 400°C работна температура.

 

Динамична двупосочна самоуплътнителна камера (система)
Сферичният триделен кран KLINGER Ballostar KHA използва еластични уплътнителните елементи, които създават динамична уплътнителна камера, в която натоварванията на уплътнителните елементи работят едновременно и двупосочно. При свързване на двата крайни елемента с централната (средна) част на тялото силите на предварително напрегнатите диафрагмени уплътнителни елементи започват да притискат уплътнителните пръстени към повърхността на сферата. Това се случва независимо от това дали има налягане в тръбопровода или не. Силите на уплътняване все още действат при много ниски диференциални налягания и вакуум.

 

Параметри

Номинален диаметър:
От DN 10 mm до DN 150 mm

Номинално налягане:
10 bar.,16 bar.,25 bar.
40 bar., 63 bar. и 100 bar.

Работна температура:
От -196ºC до 400ºC

Материал:
Чугун:GG-25, Въглеродна стомана: 1.0619 и неръждаема стомана: 1.4408.

Дизайн:

  • На фланци
  • На заварка
  • На резба
  • С удължен вал
  • Double block and bleed

Аксесоари:
Задвижки, удължител за ниски температури, заключващо устройство, водна риза и др.

Предимства
● Модулна система на сглобяване с 6 типа уплътнителни елементи
● 3 типа уплътнения на шпиндела.
● Двупосочно самоуплътняващ кран.
● Антистатично изпълнение.
● Мембранни уплътнения.
● Възможност за автоматизиране.
● Не се нуждае от обслужване.
● Модулна система на сглобяване в зависимост от нуждите на клиента.
● ISO Фланец за монтаж на задвижка.

Каталог – Триделен сферичен кран KLINGER KHA НОВ Модел 2022