Продукти

Слюдени пластини за нивопоказателни колонки

Слюдени пластини:

Слюдените пластини се прилагат в транспарентни нивопоказателни колонки за вода и пара с високо налягане. Използването им предпазва наблюдателните стъкла и значително удължава живота им при наличието на пара с високо налягане и температура.

Доставка:

На склад разполагаме с висококачествени слюдени пластини (клас А) за нивопоказателни стъкла KLINGER TA 28-I. Предлагаме доставка на слюдени пластини по размер и дебелина, зададени от клиента.

Каталог – наблюдателни стъкла KLINGER

 

Моля, отправете запитване на нашия имейл

office@polymat-bg.com