Продукти

Нивопоказателни колонки KLINGER

Стъклените нивопоказателни колонки за изобретени и патентовани през 1888 г. от Ричард Клингер – основател на международната група от независими компании KLINGER.

Нивопоказателните колонки на фирма KLINGER притежават изключително високо качество и са разпространени по целия свят. Всички те са сертифицирани по ISO 9001 и подлежат на най-стриктен контрол съгласно стандартите ASME / EN.

Референции:

Нивопоказателните колонки KLINGER се експлоатират успешно и от дълги години в Лукойл Нефтохим Бургас АД, Топлофикация София ЕАД, Аурубис България АД, Неохим АД, КЦМ АД, Ди Ес Смит България АД, Свилоцел ЕАД, Ксела България ЕООД, Инса Ойл ООД, ЕТ Пейчо Петков – АТЛА МАРИЯ и др.

Презентация на оригинални рефлекциони нивопоказателни колонки Клингер

Презентация на оригинални транспарентни нивопоказателни колонки Клингер

Презентация на оригинални двуцветни нивопоказателни колонки Клингер

Презентация на оригинални магнитни нивопоказателни колонки Клингер