Продукти

Магнитни нивопоказателни колонки – KLINGER

Принцип на действие

Специално проектиран поплавък, в зависимост от специфичното тегло на работна среда, плава в камерата на магнитния нивопоказател и посредством магнит монтиран в него взаимодейства с дисплей от двуцветни пластини извън камерата. Чрез завъртане на оцветените пластините на дисплея ясно се наблюдава промяната на нивото. Магнита монтиран в поплавъка позволява лесно извеждане на електронен сигнал за дистанционно отчитане на нивото.

Минимална дължина:
250 mm

Максимална дължина:
6 метра (за една секция)
неограничено при използване на повече секции

Номинално налягане:
PN 120 – пара
PN 400 – хим. индустрия

Работна температура:
до 400º C

Специфично тегло на работната среда:

От 400 kg/m3 до 2200 кг/м3

Индикация:
Отчетлива индикация в червено-бял цвят. Широчина на дисплея 25 мм.
Колонката използва феритни пластини задвижвани от херметичен поплавък без водачи. Показанието е стабилно и при наличие на вибрации.
При магнитните нивопоказатели лесно се извежда електрически сигнал за нивото посредством превключватели и трансмитери.

Материал:
Коркус: Неръждаема стомана или специфичен материал устойчив на агресивни работни среди
Поплавък: неръждаема стомана, титан, корозионно устойчива пластмаса и др.

Монтаж:
на фланци,заварка или резба.

Допълнително оборудване:
Устройства за дистанционно наблюдение (алармиращи превключватели, трансмитери, контролери), оцветени пластини,
херметичен поплавък изработен от различни материали (неръждаема стомана, титан или пластмаса),магнитостриктивни сензори с висока точност на нивото.

Предимства

● Моментално, точно и ясно четимо показание на нивото
● Изобразяване на нивото без мъртва зона
● Не се нуждае от поддръжка и дрениране
● Местно и дистанционно наблюдение
● Лесно следене на нивото с електроника и автоматизиране
● Лека и здрава заварена конструкция
● Херметична конструкция
● Подходящи за отровни и агресивни работни среди
● Точно отчитане на нивото дори и при наличие на разпенване
● Поплавък с мощна магнитна система действаща на 360˚
● Поплавъкът се движи свободно в камерата, а не е ограничен от водачи.
● Индикация за спукан поплавък
● Дисплеят може да се върти в зависимост от мястото за наблюдение
● Широка област на приложение: до 400 bar и 400˚С (стандартно)
● Неограничена дължина на измерване
● Лесна за монтаж поради минимално тегло

Видове модели