Продукти

Триделен сферичен кран KLINGER KHA SK – заварка, дизайн на къси накрайници

Основни характеристики:

  • Триделен сферичен кран – пълнопроходен или редуциран
  • Плаваща сфера, антистатичност, възможност за заключване
  • Двупосочно самоуплътняващ кран
  • Модулна система на сглобяване в зависимост от нуждите на клиента.

Присъединяване:

На заварка, съгласно DIN EN 12627

Размери:

Съгласно EN 12982, серия 67

Автоматизация:

Присъединяване на фланец, съгласно

ISO 5211. Позволява директен монтаж на задвижването на сферичния кран.

Задвижването може да бъде електрическо, пневматично и др.

Температура:

-196°С до +400°С

Варианти KHA-FL

Пълнопроходен

→ Въглеродна стомана 1.0619

(Означение по KLINGER – VIII)

→ Неръждаема стомана 1.4408

(Означение по KLINGER – XC)

Редуциран

→ Въглеродна стомана 1.0619

(Означение по KLINGER – VIII)

→ Неръждаема стомана 1.4408

(Означение по KLINGER – XC)